1

Esaret Spasenje


2h | (2022)

Esaret (Spasenje) - S jedne strane Oguz, koji gori od bahatosti i osvete, sa druge Firuze, koji je spreman da preuzme ulogu koja mu je dodeljena iako je bezgrešan... Oguz, naslednik porodice Demirhanli, i Firuze, za koga misli da je ubio njegovog brata blizanca, zauzeće njihovo mesto na ekranu uz osvetoljubivu ljubav Firuze. Vila Demirhanli potresena je gorkim vestima. Vođa porodice, sestra bliznakinja moćnog Orhuna Demirhanlija, ubijena je u Africi. Orhuna, koji je kaznio počinioce, sada će voditi vatra osvete u svom srcu. Na povratku iz Afrike unutra gori vatra, a pored nje je robinja Hira. Od sada, ni svet neće biti isti kao pre ni Orhun Demirhanli. Dok sudbina vuče pustinjske vetrove u Istanbul; Ponosnik i žrtva su sada na istom putu.

Žanr: Turska Serija Drama
IMDb : 6.5/10

Ako imate problema sa gledanjem epizode, molimo vas da procitate   Cesta Pitanja   ili   Prijavite Gresku.

Server 1 - Netu.TV

Epizoda 1 Epizoda 2 Epizoda 3 Epizoda 4 Epizoda 5 Epizoda 6 Epizoda 7 Epizoda 8 Epizoda 9 Epizoda 10 Epizoda 11 Epizoda 12 Epizoda 13 Epizoda 14 Epizoda 15 Epizoda 16 Epizoda 17 Epizoda 18 Epizoda 19 Epizoda 20 Epizoda 21 Epizoda 22 Epizoda 23 Epizoda 24 Epizoda 25 Epizoda 26 Epizoda 27 Epizoda 28 Epizoda 29 Epizoda 30 Epizoda 31 Epizoda 32 Epizoda 33 Epizoda 34 Epizoda 35 Epizoda 36 Epizoda 37 Epizoda 38 Epizoda 39 Epizoda 40 Epizoda 41 Epizoda 42 Epizoda 43 Epizoda 44 Epizoda 45 Epizoda 46 Epizoda 47 Epizoda 48 Epizoda 49 Epizoda 50 Epizoda 51 Epizoda 52 Epizoda 53 Epizoda 54 Epizoda 55 Epizoda 56 Epizoda 57 Epizoda 58 Epizoda 59 Epizoda 60 Epizoda 61 Epizoda 62 Epizoda 63 Epizoda 64 Epizoda 65 Epizoda 66 Epizoda 67 Epizoda 68 Epizoda 69 Epizoda 70 Epizoda 71 Epizoda 72 Epizoda 73 Epizoda 74 Epizoda 75 Epizoda 76 Epizoda 77 Epizoda 78 Epizoda 79 Epizoda 80 Epizoda 81 Epizoda 82 Epizoda 83 Epizoda 84 Epizoda 85 Epizoda 86 Epizoda 87 Epizoda 88 Epizoda 89 Epizoda 90 Epizoda 91 Epizoda 92 Epizoda 93 Epizoda 94 Epizoda 95 Epizoda 96 Epizoda 97 Epizoda 98 Epizoda 99 Epizoda 100 Epizoda 101 Epizoda 102 Epizoda 103 Epizoda 104 Epizoda 105 Epizoda 106 Epizoda 107 Epizoda 108 Epizoda 109 Epizoda 110 Epizoda 111 Epizoda 112 Epizoda 113 Epizoda 114 Epizoda 115 Epizoda 116 Epizoda 117 Epizoda 118 Epizoda 119 Epizoda 120 Epizoda 121 Epizoda 122 Epizoda 123 Epizoda 124 Epizoda 125 Epizoda 126 Epizoda 127 Epizoda 128 Epizoda 129 Epizoda 130 Epizoda 131 Epizoda 132 Epizoda 133 Epizoda 134 Epizoda 135 Epizoda 135 Epizoda 136 Epizoda 137 Epizoda 138 Epizoda 139 Epizoda 140 Epizoda 141 Epizoda 142 Epizoda 143 Epizoda 144 Epizoda 145 Epizoda 146 Epizoda 147 Epizoda 148 Epizoda 149 Epizoda 150 Epizoda 151 Epizoda 152 Epizoda 153 Epizoda 154 Epizoda 155 Epizoda 156 Epizoda 157 Epizoda 158 Epizoda 159 Epizoda 160 Epizoda 161 Epizoda 162 Epizoda 163 Epizoda 164 Epizoda 165 Epizoda 166 Epizoda 167 Epizoda 168 Epizoda 169 Epizoda 170 Epizoda 171 Epizoda 172 Epizoda 173 Epizoda 174 Epizoda 175 Epizoda 176 Epizoda 177 Epizoda 178 Epizoda 179 Epizoda 180 Epizoda 181 Epizoda 182 Epizoda 183 Epizoda 184 Epizoda 185 Epizoda 186 Epizoda 187 Epizoda 188 Epizoda 189 Epizoda 190 Epizoda 191 Epizoda 192 Epizoda 193 Epizoda 194 Epizoda 195 Epizoda 196 Epizoda 197 Epizoda 198 Epizoda 199 Epizoda 200 Epizoda 201 Epizoda 202 Epizoda 203 Epizoda 204 Epizoda 205 Epizoda 206 Epizoda 207 Epizoda 208 Epizoda 209 Epizoda 210 Epizoda 211 Epizoda 212 Epizoda 213 Epizoda 214 Epizoda 215 Epizoda 216 Epizoda 217 Epizoda 218 Epizoda 219 Epizoda 220 Epizoda 221 Epizoda 225 Epizoda 223 Epizoda 224 Epizoda 222 Epizoda 226 Epizoda 227 Epizoda 228 Epizoda 229 Epizoda 230 Epizoda 231 Epizoda 232 Epizoda 233 Epizoda 234 Epizoda 235 Epizoda 236 Epizoda 237 Epizoda 238 Epizoda 239 Epizoda 240 Epizoda 241 Epizoda 242 Epizoda 243 Epizoda 244 Epizoda 245 Epizoda 246 Epizoda 247 Epizoda 248 Epizoda 249 Epizoda 250 Epizoda 251 Epizoda 252 Epizoda 253 Epizoda 254 Epizoda 255 Epizoda 256 Epizoda 257 Epizoda 258 Epizoda 259 Epizoda 260 Epizoda 261 Epizoda 262 Epizoda 263 Epizoda 264 Epizoda 265 Epizoda 266 Epizoda 267 Epizoda 268 Epizoda 269 Epizoda 270 Epizoda 271 Epizoda 273 Epizoda 274 Epizoda 275 Epizoda 276 Epizoda 277 Epizoda 278 Epizoda 279 Epizoda 280 Epizoda 281 Epizoda 282 Epizoda 283 Epizoda 284 Epizoda 285 Epizoda 286 Epizoda 287 Epizoda 288 Epizoda 289 Epizoda 290
-->

1

1

© 2017 |   All Rights Reserved |   serijesaprevodom.net