1

Šetnja s lavom


55m | (2022)

Serija se bavi stradanjem stvaralaca i svih onih, u svim vremenima, koji su iskreno tragali za istinom. Govori i o traženju smisla stvaralaštva, pa i života. Dominantan je motiv ljubavi koja preobražava svakog ko joj se otvori. Takođe, prikazuje čovekovu duhovnu glad koja se mora nečim ispuniti, te u zavisnosti od toga čime se hrani, čovek preobražava ka zveri ili ka anđelu.

Žanr: Domace Komedija Drama
IMDb : 6.5/10

1

© 2017 |   All Rights Reserved |   serijesaprevodom.net